Top
 

Sukladno članku 6 st.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu, NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21, obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorm u pisanoj formi putem pošte, telefaksa, ili elektroničke pošte, na adresu:

Plautilla d.o.o. turistička agencija, Solin, Braće Radića 52

ili na E-mail adresu: info@plautilla.hr

Odgovor na vaš progovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

  1. ime i prezime korisnika usluge
  2. adresu korisnika usluge
  3. telefon korisnika usluge