Top
 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorm u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama.

Prigovor možete poslat putem pošte, telefaksa, ili elektroničke pošte, na adresu:

Plautilla d.o.o. turistička agencija, Solin, Braće Radića 52

ili na E-mail adresu: info@plautilla.hr

Odgovor na vaš progovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

  1. ime i prezime korisnika usluge
  2. adresu korisnika usluge
  3. telefon korisnika usluge